Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Text till artikel i HP

Här är texten som Hallandsposten fick som svar på sin undersökning inför valet som gjordes tidigare i somras:

Om du bor i Hylte kommun och vill att kommunen ska utvecklas positivt har du som väljare möjlighet att rösta på ett lokalt parti med korta beslutsvägar utan styrning från moderparti utanför Hylte kommun. Vi har genom åren samarbetat blocköverskridande åt båda håll. För oss är sakfrågorna och kommuninvånarna högsta prioritet när vi tar beslut.

Följande fem områden kommer vi i Kommunens Väl kommande mandatperiod prioritera i vårt politiska arbete:

1. Skola och utbildning: För att skapa bra studieresultat krävs en bra arbetsmiljö för lärare och elever. Lärare i Hylte kommun ska ges möjlighet att vidareutbilda sig. Mandatperioden 2010-2014, under ordförandeskap från Kommunens Väl, förändrades studieresultaten för årskurs 9 på ett mycket bra vis. Vi gick på fyra år från en plats i botten av Sveriges 290 kommuner till plats 27 och blev utnämnda till årets klättrare det sista året.

2. Äldreomsorg och pensioner: Hylte kommun har sedan länge en mycket bra omsorgsverksamhet som vi vill arbeta för att bibehålla och fortsätta utveckla. Teknikutveckling - digitalisering är ett nödvändigt hjälpmedel, för att möta ett ökande omsorgsbehov, med allt äldre invånare i framtiden.

3. Kultur & fritid: Stödja föreningsliv, utveckla gång & cykelvägar i kommunen. Asfalterade gång & cykelvägar mellan orterna i Hylte kommun som ger möjlighet till cykelpendling och motion samt höjer säkerheten i trafiken ska prioriteras.

4. Bygga och bo: Vi ser gärna att privata aktörer bygger bostäder i Hylte kommun för att möta ett ökande bostadsbehov. Vi har även möjlighet att genom kommunala Hyltebostäder se till att bygga bostäder. Under ordförandeskap av Kommunens Väl mandatperioden 2010-2014 utvecklades Hyltebostäder till att bli en framgångsrik aktör på bostadsmarknaden.

5. Invandring och integration: Fortsätta och utveckla integrationsarbetet som är brett politiskt förankrat i Hylte kommun. En nyckelfråga för Hylte kommun.

När det gäller våra verksamheter måste arbetet med att skapa trivsamma arbetsplatser leda till att vi hårdare kan marknadsföra oss som den trivsamma och utvecklande kommunen som det är både roligt, givande och stimulerande att jobba åt! En medarbetare som trivs och själv marknadsför sin arbetsplats är förmodligen den bästa ambassadören för nyrekrytering av personal.

Kommunens Väl tror inte, till skillnad från den styrande majoriteten i Hylte, att tåg ska ersätta busstrafiken i Hylte kommun. Vi vill fortsätta att utveckla busstrafiken mellan Hylte kommun och våra grannkommuner. Busstrafiken kommer närmre kommuninvånarna än vad tågtrafiken gör och är därför mer lämplig som kommunikationsmedel.

Tommy Edenholm, Kommunens Väl i Hylte kommun.

 

 

Val till kommunfullmäktige 2018

Listan inför valet till kommunfullmäktige 2018 ser ut så här:
1. Gunilla Magnusson
2. Tommy Edenholm
3. Ray Alexén
4. Harri Kytöharju
5. Gunnel Lindgren
6. Lirim Mazreku
7. Karl-Gustav Lindbäck
8. Jan-Christer Lindgren
9. Therése Alexén
10. Per Johansson
11. Jens-Åke Olofsson

 

Svar på debattartikel

Här kommer svaret på en debattartikel i HP

Ronny Löfqvist (S) tar i sin debattartikel upp att kommunens skulder på fyra år hade fördubblats mellan 2010-2014 och att det skulle vara den då bedrivna politikens fel att det blev så. Sanningen var ju att de investeringar som då gjordes var nödvändiga och att socialdemokraterna stod bakom i stort sett alla!

Nu vill Ronny ge sken av att de med tydliga mål och prioriteringar har vänt utvecklingen. Jag vill påstå att det är befolkningsutvecklingen som fyllt den kommunala plånboken. Det viktiga nu är att se till att de pengar som finns i plånboken används för att skapa resultat.

Jag fick på kommunfullmäktige den 3 maj höra av ordförande för Barn- och ungdomsnämnden Maria Hedin (S) att jag brukar passa på att slå mig för bröstet för niondeklassarnas betygsutveckling 2010-2014. Maria menade att detta berodde på att det var helt andra förutsättningar då. När jag tillträdde som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 2010, efter att socialdemokraterna haft ordförandeposten, låg vi i den absoluta botten av landets 290 kommuner för att 2014 hamna på plats 27. Men det var väl andra förutsättningar före 2010 också Maria?

Det viktiga nu är att skapa bra förutsättningar för lärare och elever att nå bra resultat igen. Det är ju en tragedi för varje elev som inte lyckas få betyg som räcker för att gå vidare efter sin skolgång i Hylte. Det hjälper inte, den enskilde eleven, att skylla på att vi på väldigt kort tid blivit fler. Varje elev har rätt att skapa sin egen framtid och att vi politiker ger lärarna en möjlighet att hjälpa eleverna att nå sina mål.

I Kommunens Väl har vi motsatt oss köp av gamla lokaler som folktandvårdens lokal vid Malmagården och det gamla tryckeriet som stod tomt i ett tjugotal år. I vårt tycke hade det varit bättre att satsa på nya fräscha lokaler där vi vet vad vi har för lång tid framåt. När vi nu börjar få facit på dessa köp tror jag att kommuninvånarna delar vår uppfattning.

Att det finns en bred politisk uppslutning till renovering/modernisering av kommunen skolor är glädjande.

Hylte kommun har genom åren utvecklat busstrafiken tillsammans med Hallandstrafiken på ett för resenärerna bra sätt. Nu vill socialdemokraterna växla busstrafik mot tågtrafik med motiveringen att man förkortar restiden. I Kommunens Väl anser vi att det kan bli förödande för kollektivtrafiken att ta bort en väl uppbyggd busstrafik. Vi tycker att socialdemokraterna glömmer bort tiden det tar för varje resenär att ta sig till och från järnvägsstationen. Det är bättre, som vi ser det, att vi fortsätter att utveckla busstrafiken som i de flesta fall kommer närmre invånarna.

Tommy Edenholm, Kommunens Väl