Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kommunens Väl

Kort presentation - Kommunens Väl

KOMMUNENS VÄL deltog för första gången i kommunfullmäktigevalet 1966 och är ett av Sveriges äldsta lokala partier.

I valet 2010 var det 18.87% som röstade på oss i KOMMUNENS VÄL och detta resulterade i 8 av totalt 43 i mandat i kommunfullmäktige.

Grundtanken med KOMMUNENS VÄL är att kommuninvånare, oberoende av politisk grundåskådning, tillsammans ska verka för att kommunen utvecklas på bästa sätt.

KOMMUNENS VÄL har genom åren samarbetat med partier på båda sidor om den s.k. blockgränsen. Kännetecknande för KOMMUNENS VÄL är att man satt sakfrågorna före partiideologin.

KOMMUNENS VÄL har en god ekonomi, vilket möjliggjorts av ett ideellt partiarbete rakt igenom, allt sedan partiet startades. Medlemsavgift har därför endast tagits ut under de första åren efter bildandet.

Du som är intresserad av kommunala frågor och sympatiserar med vårt handlingsprogram är alltid välkommen att ta kontakt med oss. Vad du röstar på till Landsting och Riksdag är din egen lilla hemlighet och ingenting som påverkar din medverkan i KOMMUNENS VÄL.