Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Kommunfullmäktige 20070620, återremiss av budget 2008 och KELP 2009-2010

Kommunfullmäktige 20070620, återremiss av budget 2008 och KELP 2009-2010

Kommunfullmäktige 20070620, återremiss av budget 2008 och KELP 2009-2010

Anledningen till att Tommy Edenholm (KV) och Bengt Mård (M) begärde en återremiss  av budget 2008 och KELP 2009-2010 var att de som ledamöter i KSau och budgetberedningen upptäckt många frågetecken i hur budgetarbetet gått till ute i nämnderna.

Äldreboendet har varit ett stort frågetecken, örnaskolan, Va-verksamheten och vilken investeringsnivå vi kan tillåta oss att ha de närmaste åren likaså.

Vi delar ambitionen att ha budgeten klar i juni men anser att årets situation med nya organisationer och många nya politiker har tvingat fram en forcering av budgetarbetet som inte gynnar någon i år. Det vore önskvärt om vi kunde ta en mera genomarbetad budget i september istället. Som vi ser det behövs inget extrainkallat fullmäktigemöte.

Vi skulle nog alla må bra av att ha lite mer tid för att fundera över hur vi ska prioritera i vår begränsade ekonomi framöver.