Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Kommunfullmäktige 2007-11-29

Kommunfullmäktige 2007-11-29

Vi tänkte redovisa lite fakta kring den diskussion som fördes kring kommunens kosthantering på kommunfullmäktigemötet den 29 november så att ni själva kan bilda er en uppfattning om vad som borde göras. Tommy Edenholm (KV) och Bengt Mård (M) lade fram nedanstående yrkande som stöddes av hela oppositionen. De styrande politikerna valde att inte göra något utan förlitar sig på att samhällsbyggnadsnämnden genom effektiviseringar löser det själva och röstade därför ner förslaget. Vad tror du händer nästa höst?

För oss politiker kända fakta inför beslutet:
• Kommunfullmäktige har tidigare bestämt att det för samhällsbyggnadsnämnden skall vara ett nollsummespel att producera och sälja mat.
• Samhällsbyggnadsnämndens kostnader uppgår enligt nämnden till 58,35 kr exkl. moms. ( Det skulle inneburit en höjning med 12,10 kr per portion om vi skulle godkänt denna höjning då priset idag är 46,25 kr per portion.)
• Samhällsbyggnadsnämnden säger sig minska denna kostnad med 1,59 kr per portion om man genomför planerad investering av matsalen i Unnaryd. Då blir priset 56,76 kr per portion exkl. moms.
• Under 2008 räknar man med att producera och sälja 396000 portioner. (Man kommer förmodligen att hamna runt 375000 portioner 2007.)
• Efter en investering i Unnaryd behövs således 10,51 kr per portion i höjning av maten för att det ska bli ett nollsummespel för samhällsbyggnadsnämnden. (396000 portioner x 10,51 kr per portion =  Ett minus på 4161960 kr.)
• Det är förmodligen möjligt att rationalisera/trimma upp hanteringen så den blir mer kostnadseffektiv. Vad som är realistiskt för hur mycket det går att spara är svårt att uppskatta. Dock kan man ställa sig tveksam till att antalet portioner ska öka 2008 då elevantalet enligt BUN kommer att vika.

Förslag till finansiering
Yrkande:
 - Att kommunfullmäktige låter Samhällsbyggnadsnämnden höja portionspriset med 6 kr till 52,25 kr per portion 20080101. ( 396000 portioner x 6 kr = 2376000 kr.)
 - Att Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas av kommunfullmäktige en omställningssumma på 1785960 kr som under 2008 ska täcka upp den negativa mellanskillnaden för att det ska bli ett nollsummespel för samhällsbyggnadsnämnden.
 - Att Samhällsbyggnadsnämnden har som mål att effektivisera kostverksamheten så att den 2009 är ett nollsummespel för nämnden.

Yrkande för hur kommunfullmäktiges beslut ska finansieras:
• Omställningssumman på 1785960 kr finansieras genom:
- att summan för kommunchefen att fritt förfoga över 2008 för oförutsedda händelser reduceras från 500000 kr till 200000 kr.
- att kommunledningen ges i uppdrag att till 20080215 ha utrett hur man till 20080701 ska kunna reducera personalstyrkan inom kommunal administration så att det på helårsbasis 2008 blir en besparing på 1485960 kr. Utredningen presenteras så att det kan beredas av KSau och KS inför KF i mars 2008.
- att kommunledningen i första hand ska försöka mildra personalnedskärningarna genom naturlig avgång och interna omflyttningar.
I uppdraget ingår att konsekvensbeskriva vilka effekter som personalnedskärningarna för med sig för verksamheten och för den enskilde medarbetaren.
 - att ekonomienheten i avstämning av budget 2008 justerar nämndernas driftsbudget utifrån av kommunfullmäktige beslutad finansiering.

Tommy Edenholm (KV)    Bengt Mård (M)