Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Motion - Vi i Hylte

Motion - Vi i Hylte

Motion inlämnad 080112
Har sällan reagerat så starkt mot något kommunalt utskick som när jag läste senaste "Vi i Hylte". Ett rent politiskt inlägg på skattebetalarnas bekostnad, undertecknat av kommunstyrelsens ordförande och fyra nämndsordförande, utan att oppositionen har haft någon möjlighet att påverka eller få sin uppfattning redovisad.
Majoritetsstyrande politikers syfte är i det här fallet bland annat att sanktionera nedläggningen av tre skolor.
Enligt min uppfattning om gällande lagstiftning på området är möjligheten att göra politiska inlägg av föreliggande slag ett av syftena med "Lagen om partistöd".

Undertecknande ledamot i Hylte kommunfullmäktige hemställer härmed:

- att beslutet om att göra nämnda utskick redovisas
- att totalkostnaderna för utskicket redovisas samt
- att framräknat belopp avräknas från 2008 års partistöd till s och c.

Tommy Edenholm (KV)