Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Skötsel av promenadstråk

Skötsel av promenadstråk

Vilken utsikt...
Yrkande till KSau 080115

De fina promenadstråk som finns i Hyltebruk sköts inte i den omfattning som det borde göras utifrån stråkens popularitet bland invånarna. Hur det ser ut på andra platser i kommunen vet jag inte.

Jag tänker närmast på, dessa för mig, kända områden:

1. Nissaleden från Brogatan till Hylte damm
a/ Promenadstigen behöver jämnas ut med nytt material och dräneras på vissa ställen. Om man går från Brogatan mot dammen är standarden bättre i några hundra meter i början för att sedan övergå i en rent bedrövlig stig fram mot den trätrappa som finns innan dammen.
b/ Viss lättare röjsågsrensning av lövsly mot Nissan.
c/ Var finns de skyltar som tidigare funnits på denna led?
2. Dammbanken från Gamla Nissastigen till Unnarydsvägen
a/ Röjsågsrensning på båda sidor av kanalbanken då man sommartid knappt ser omgivningen utanför den korridor av lövsly som nu finns där. Det gäller speciellt mellan Gamla Nissastigen och dammluckorna.Eventuellt kan nog en traktor med släntklippare ta bort det lövsly som finns där idag då det förmodligen ännu inte är så grov lövsly?
3. Båda sidor av kanalbanken från Unnarydsvägen till bron upp mot Nittebo.
a/ Röjsågsrensning och motorsågsgallring på båda sidor av kanalbanken då man sommartid knappt ser kanalen utanför den korridor av lövsly som nu finns där. Det finns exempelvis en parkbänk, som då den placerades ut för några år sedan, säkert var tänkt att man skulle kunna blicka ut över kanalen. Idag är det bara en massa lövsly framför.
b/ Promenadstigen behöver dräneras på vissa ställen. Det har idag skapats nya stigar runt om de ställen som är mest vattensjuka ca 100 meter från Unnarydsvägen på den östra sidan av kanalbanken.

Kanalbanken, tänk Er när det grönskar

Behov av dränering
Undertecknande ledamot i KSau yrkar:
 
att promenadstråk runt om i kommunen inventeras och kartläggs.
att en skötselplan upprättas för dessa promenadstråk.
att ett klarläggande görs om ansvarsfrågan för skötsel av dessa promenadstråk.

Tommy Edenholm (KV)