Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Motion - Ang. lokalisering av biblioteket i Hyltebruk

Motion - Ang. lokalisering av biblioteket i Hyltebruk

Till Kommunfullmäktige i Hylte kommun

”Uppdragshandling örnabäckshult” inrymmer en rad objekt som kan ingå i en utveckling av området örnabäckshult; skola, mötesplats och hälsocenter samt innehåller motivering för flyttning av biblioteket.

I ett särskilt projekt ”Uppdragshandling Hälsocentrum” har en omfattande utredning utförts som mer handlar om en utveckling av örnahallen. Någon kostnadsberäkning eller kostnadsbedömning finns inte i någon av inlagorna. Det kan dock konstateras att om samtliga idéer skulle genomföras skulle det handla om betydande belopp. Det vore givetvis trevligt om kommunen hade dessa resurser till förfogande men det är ett välkänt faktum så inte är fallet. Ett exempel på detta är pågående diskussion om skolnedläggningar på olika orter.

Undertecknad anser att kommunen måste undvika att satsa personella och ekonomiska resurser på utredningar vars slutsatser ej är genomförbara av ekonomiska skäl. Att utreda en flyttning av ett redan lämpligt lokaliserat bibliotek (till en uppskattad kostnad av 15 milj kr) till en annan plats är ett exempel på att resurser inte används optimalt. Biblioteket i centrala Hyltebruk ger både unga och gamla service genom att de på ett enkelt sätt kan besöka det i samband med att andra ärenden uträttas!

Undertecknad föreslår kommunfullmäktige besluta
- att vid fortsatta utredningar om örnaskolans och örnahallens utveckling ej planera för en flyttning av biblioteket från centrum samt
- att biblioteket ska finnas kvar på nuvarande plats och utvecklas inom ramen för dessa lokalers möjligheter.

Långaryd 2008-01-18
Anna Roos (KV)