Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Kommunfullmäktige 2008-06-18

Kommunfullmäktige 2008-06-18

På dagens fullmäktigemöte var budget 2009, KELP 2010-2011 på dagordningen.

Från KV:s sida har vi hela tiden hävdat att de skolor som nu finns kvar i kommunen är en förutsättning för att utveckla kommunen befolkningsmässigt åt rätt håll. Vi är därför lite extra glada när nu en majoritet i fullmäktige beslutade att inte lägga ner Rydö skola.
Vi är också glada för att en majoritet i fullmäktige valde att inte lärartätheten får minska. 

I förra årets debatt om särskilda boenden blev vi i KV i stort sett sågade utmed fotknölarna när vi ville modernisera Sjukhemmet i Unnaryd på befintlig bottenplatta för 5 miljoner i ett första steg. När nu omsorgsnämnden på grund av minskat platsbehov ville lägga ner Höstro eller Sjukhemmet i Unnaryd hade inte vi några andra lösningar än att ställa oss bakom en nedläggning av Sjukhemmet i Unnaryd. Vi har också ställt oss bakom att Sjukhemmet i Unnaryd försäljs så snart det är möjligt för att därigenom låta intresserade skapa exempelvis seniorboende eller elevboende.

Liksom 2007 valde majoriteten i kommunstyrelsen även i år att blunda för försörjningsstödskostnaderna som arbete- näringslivsnämnden flaggat för genom att yrka tilläggsanslag på 500000:-. Försörjningsstöd är en kostnad som varje kommun är skyldig att stå för och därför extra viktig att budgetera så korrekt som möjligt redan från början.
Från KV:s sida har vi därför hela tiden hävdat att dom av nämnden begärda pengarna ska med i budgeten. Men vi har inte fått gehör för detta från majoritetspolitikerna.
Efter kommunstyrelsens sammanträde verkar det som om socialdemokraterna till fullmäktigemötet har funderat i samma banor som oss i KV. Dom la fram ett yrkande som gick ut på att dra tillbaks de av kommunstyrelsen beviljade 150000:- till försköning av kommunens samhällen, 100000:- i utökat stöd till kulturbidrag och 100000:- i utökat stöd till föreningsbidrag och istället höja den av kommunstyrelsen beviljade summan till försörjningsstöd från 200000:- till 550000:-. 
Eftersom budgeten är väldigt tunn och i stort sett allting måste vägas för eller emot  tyckte inte vi i KV att valet var speciellt svårt när vi nu fick med oss socialdemokraterna i samma tankebanor som oss själva. Vi ställde oss bakom socialdemokraternas yrkande.

När det gäller investeringsbudgeten valde vi från oppositionens sida att ställa oss bakom majoritetens förslag i det stora hela eftersom man även från majoritetens sida nu valt att minska investeringstakten inom VA-verksamheten. Något som vi från oppositionens sida föreslog förra året. Nu heter investeringen inte längre Örnabäckshult/Örnaskolan längre utan bara Örnaskolan. Vilket var ett av våra krav för att gå med på förslaget. De sammanlagt 40 miljoner som nu finns anslagna till denna investering ska inte heller ses som ett tak på vad investeringen får kosta. Vi har inte råd att göra några halvmesyrer. Nu måste det bli bra för en lång tid framåt. Det som tidigare hette kommunhus entré 3 miljoner har man nu valt att kalla tillgänglighetsanpassning kommunhus 1 miljon 2009 och 2 miljoner 2010. Från oppositionens sida anser vi att det först och främst är hissen i kommunhuset som bör förstoras och förbättras för att alla kommuninvånare ska ha möjlighet att komma in i kommunhuset. Vi la därför ett yrkande att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att till budget 2010 utreda kostnaderna för utbyte av hissen till en större modell med bättre plats. Vi blev nerröstade i detta yrkande.

Vi hoppas från KV:s sida att nämnderna i fortsättningen inte väljer att bara försöka tuta och köra vidare med investeringar som blir kraftigt dyrare än vad som fullmäktige beviljat utan att gå tillbaka till fullmäktige och be om utökat investeringsanslag innan man sedan går vidare.

Vi kommer från KV:s sida aldrig att acceptera någon annan handläggning av investeringar!

Tommy Edenholm