Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Motion - Investeringsäskande

Motion - Investeringsäskande

Motion - Investeringsäskande

Att kommunfullmäktige jobbar fram ett arbetssätt som innebär att ett äskande om investeringsmedel från en nämnd skall vara utredd på ett sådant sätt som gör att man inte kan få en avvikelse större än 5 % från ursprungsäskandet när beslut om investering fattas eller är genomförd.

Tord Wahlström