Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Motion - Idrottshallskapacitet

Motion - Idrottshallskapacitet

Motion till Hylte kommunfullmäktige.

Efterfrågan från idrottsföreningarna på halltider i Hyltebruks idrottshallar är betydligt större än tillgången vilket långsiktigt kan anses vara riktigt förödande för utvecklingen av våra lokala idrottsföreningar. Detta i ett läge där vi politiker inte har kunnat se ekonomiska lösningar för att finansiera en ny idrottshall. Det finns i nuläget som vi i KV ser det andra, mer angelägna investeringar som vi måste ta först, innan ett eventuellt idrottshallsbygge.
Vi ser det dock som mycket angeläget att Hylte kommun har en plan för att lösa balansgången mellan tillgång och efterfrågan av idrottshallar, i Hyltebruk.

Undertecknade ledamöter föreslår:

Att: Arbete- och näringslivsnämnden får i uppdrag att, utan att i nuläget tillföra nämnden nya ekonomiska medel, arbeta fram en plan för finansiering av en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.
Att: Arbete- och näringslivsnämnden, av kommunfullmäktige, får fria händer att söka finansiella lösningar som på sikt kan ge en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.
Att: Arbete- och näringslivsnämnden , av kommunfullmäktige, får fria händer att i samförstånd med övriga nämnder i kommunen  titta på samordningslösningar som på sikt kan ge en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.
Att: Arbete- och näringslivsnämnden redovisar till kommunfullmäktige på första fullmäktigemötet våren 2009 vad man kommit fram till så att möjligheten finns att politiskt behandla förslaget i budgetarbetet våren 2009.

Johan Edenholm (KV)         Tord Wahlström (KV)