Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Motion - Överge kyld mat

Motion - Överge kyld mat

Motion till Hylte kommunfullmäktige.

Jag anser att det idag finns mycket goda skäl att helt eller delvis överge kyld mat tillverkning och återgå till matlagning ute i verksamheterna. Detta vill jag få utrett!

Undertecknande ledamot föreslår:

Att Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda om det kan finnas besparingseffekter att inhämta genom att helt och hållet, eller i delar av kostverksamheten, sluta med s.k kyld mat och återgå till matlagning ute i verksamheterna. Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Att projekteringen av köket i Unnaryd och utredningen av konkurrensutsättning av kosten avbryts i väntan på utredningsresultatet.

Tommy Edenholm (KV)