Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Konkurrensutsättning Unnaryd

Konkurrensutsättning Unnaryd

Yrkande i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-03-17

KV skulle vilja pröva en konkurrensutsättning av matlagningen i Unnaryd. Dels för att kommunen ska slippa en ytterligare investering på flera miljoner i kök där och dels för att ge invånarna i Unnaryd en möjlighet att få behålla varm mat. Det finns idag, som vi ser det, ett lämpligt geografiskt alternativ till att servera skolungdomar mat om de nya ägarna till Sjukhemmet i Unnaryd skulle vilja medverka i en sådan lösning.
Det kan ju även som vi ser det gynna lokala matlagningsalternativ.

Undertecknande ledamot yrkar:
- Att planerna på en kommunal modernisering av kök och mat-/saml.sal i Unnaryd omgående ”läggs vilande i malpåse”.
- Att begärd ombudgetering av medel på 2594 000:- för kök och mat-/saml.sal i Unnaryd avslås.
- Att förhandlingar inleds med de nya ägarna till Sjukhemmet i Unnaryd för att efterhöra möjligheten till att de i egen regi skulle vilja driva, alternativt upplåta sin restaurang till annan entreprenör för matlagning och servering, utifrån en i kommunal upphandling fastställd meny av mat.
- Att kommunen inte ser som något hinder att restaurangen kan komma att erbjuda alternativ mat, mot annan kostnad till sina matgäster, så länge de som driver restaurangen tillhandahåller den mat som är kommunalt upphandlad till kommunala omsorgstagare.

Tommy Edenholm (KV)