Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Frigöra kapital

Frigöra kapital

Nytt ärende till KSau 2009-02-17
Förslag om försäljning av Centrumhuset och Kommunhuset

Sammanfattning:
Tommy Edenholm (kv) anmäler följande nya ärende:
”Som vi i Kommunens väl ser det är Hyltebostäder en av våra viktigaste pusselbitar för att göra Hylte kommun till ett attraktivt ställe där människor i en allt högre grad kommer att vilja bosätta sig.
Efter många tunga år i slutet på nittiotalet och början av tvåtusentalet kan man nu se en mycket tydlig förbättring för vår gemensamt ägda bostadsstiftelse.
Hyltebostäder har under ett antal år moderniserat och restaurerat sitt fastighetsbestånd på ett sätt som vi nu kan börja skörda positiva effekter av som kommunala ägare till stiftelsen.
Istället för att sälja ut Centrumhuset och Kommunhuset till något fastighetsbolag med höga avkastningskrav kan det vara bättre att stiftelsen, som vi själva kan sätta upp avkastningskraven för, får köpa det. Förmodligen en riktigt bra affär för båda parterna. För kommunen frigörs kapital till de tunga investeringar som vi har framför oss inom skol- och VA-verksamheterna och stiftelsen blir ägare till två marknadsmässigt attraktiva fastigheter. Om detta går bra kan samarbetet mellan stiftelsen och kommunen utvidgas och utvecklas ytterligare till något väldigt framgångsrikt.

Förslag:
- Att kommunstyrelsens arbetsutskott omgående initierar ett samråd mellan
stiftelsen Hyltebostäders styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott för att
diskutera vilka möjligheter stiftelsen Hyltebostäder har, att av Hylte kommun
köpa Centrumhuset och Kommunhuset, eller möjligen endast ett av alternativen”.

Arbetsutskottets beslut
- ärendet tas emot och kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.