Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Oppositionsråd?

Oppositionsråd?


Motion till Hylte kommunfullmäktige.

Om vi i Hylte kommun överhuvudtaget ska ha en roll som vice kommunråd under nästa mandatperiod är det av rent demokratiska skäl och då anser jag att rollen som vice kommunråd ska tillfalla oppositionen och benämnas oppositionsråd.  Att en majoritet själva kan bestämma sig för att lägga beslag på kommunrådsposten och vice kommunrådsposten ser jag som ett hot mot demokratin. Inför framtiden behöver vi ett klargörande om det är ett oppositionsråd eller vice kommunråd vi ska ha, alternativt inte ha, i Hylte kommun.

Undertecknande ledamot föreslår:

- Att fullmäktige inför mandatperioden 2010-2014 ger Demokratiberedningen i uppgift att ur ett demokratiskt perspektiv belysa frågan om oppositionsråd eller inte i Hylte kommun inför fastställandet av politisk organisation nästa mandatperiod i Hylte kommun våren 2010.

Tommy Edenholm (KV)
Hyltebruk 2009-09-30