Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Budget i november

Budget i november

Som vi ser det i KV finns det flera viktiga faktorer som talar för att fastställa budgeten ett halvår senare i år och återgå till att fastställa kommunens mål- och resursplan 2011 - 2013 i november.

• Bättre överblick av hur konjunkturuppgången lokalt påverkar företag och sysselsättning i vår kommun.
• Vi har en mycket bättre bild av hur årets ekonomiska resultat kommer att se ut.
• Ränteutveckling är i dagsläget mycket osäker och det kan hända mycket på ett halvår.(+/- 1% = 2,5 mkr.)
• Riksdagsvalet kommer säkert, oavsett vilken sida som vinner, att få en stor betydelse för hur vår kommunala ekonomi utvecklar sig.
• Den majoritet som styr Hylte kommun efter valet kommer inte att vara uppbunden av vad den tidigare majoriteten i fullmäktige har bestämt.

Tommy Edenholm, Kommunens Väl.

På KSau igår lämnade KV & M följande yrkande som röstades igenom tillsammans med S:
Hyltebruk 2010-05-04

Det finns idag många osäkerhetsfaktorer kring mål- och resursplan 2011-2013 som tillsammans talar för att vi bör vänta med att ta beslut om mål- och resursplan 2011-2013 tills i november. Ränte- och konjunkturutveckling är två viktiga faktorer som har en mycket stor betydelse när det ska fattas beslut om en budget och här tror vi att ett halvårs längre utveckling kan få en avgörande betydelse för hur vi ser på saker och ting då vi ska fatta beslut om ny budget.

Undertecknande ledamöter yrkar:
- Att Kommunfullmäktige beslutar att vänta tills fullmäktigemötet i november med att fastställa mål- och resursplan 2011-2013.

Tommy Edenholm (KV)  Bengt Mård (M)