Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Vad är viktigast för oss?

Vad är viktigast för oss?

Vi fick nyligen en förfrågan om de två viktigaste valfrågorna för Kommunens Väl och vi svarade då detta:

1. Den för oss viktigaste frågan är att kommuninvånarna har förtroende för oss som politiker. Vi kommer liksom efter förra valet att inte vika ner oss, i för oss viktiga hjärtefrågor, när vi sitter i koalitionsförhandlingar med övriga partier efter höstens val.
Vi stänger inte dörren åt något håll före valet, när det gäller samarbetspartners, efter valet. Nedanstående punkter är viktiga för oss att stå upp för:

• Vi ska verka för att skolan får de resurser som behövs för att skapa en god arbetsmiljö för såväl lärare som elever.
• Vi ska verka för att förskoleverksamhet finns i de delar av kommunen där det finns behov och ett underlag.
• Vi ska arbeta för att de särskilda boenden för äldre som kommunen idag förfogar över ska finnas kvar långsiktigt.
• Vi ska arbeta för att dagcentralerna finns kvar för att säkerställa intag av näringsriktig mat och social samvaro för de av kommunens äldre invånare som så önskar.
• Vi ska arbeta för att näringslivet utvecklas så att arbetslösheten minskar och skatteintäkterna ökar. Marknadsföra Nissastigen som en bra plats att bygga upp verksamheterna kring, är ett exempel på vad vi tror kan ge bra resultat, när sträckningen Hyltebruk och Halmstad nu är klar.
• Uppmuntra och stödja personer som vill starta nya företag i kommunen.
• Vi har ambitionen att i huvudsak bedriva kommunalpolitik baserad på sunt förnuft där grundförutsättningen är en god kontroll på ekonomin. Först därefter kan man göra sakliga prioriteringar i kommuninvånarnas intresse.

2. Vindkraftsutbyggnaden i Hylte kommun.

• Vi kommer att noga bevaka så att den översiktsplan för vindkraft som fastställts av Hylte kommunfullmäktige följs.
• Utbyggnaden av vindkraft handlar i hög grad om att balansera det allmänna intresset att bygga ut vindkraft mot behovet av att värna de boendemiljöer och landskapsvärden som ger karaktär och identitet åt Hyltebygden.
• Vi kommer att beakta synpunkter som kommer fram till oss politiker från närboende efter de samråd som vindkraftsprojektörerna är ålagda att hålla.
• De vindkraftsprojektörer som sköter sig bäst utifrån de uppsatta reglerna i vindkraftsplanen och som framförallt sköter dialogen med närboende på ett korrekt vis kommer förmodligen att ha lättast för att få ett kommunalt godkännande.