Kommunens Väl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nyheter Handlingsprogram 2010

Handlingsprogram 2010

Prioriterade områden för Kommunens Väl, 2010
Barn & ungdom:
• Ska verka för att förskoleverksamhet finns i de delar av kommunen där det finns behov och ett underlag.
• Kommer att arbeta för en fortsatt upprustning och utveckling av befintliga skolor.
• Ska verka för att skolan får de resurser som behövs för att skapa en god arbetsmiljö för såväl lärare som elever.
• Vi ser Kulturskolan som en viktig del av kommunens skolverksamhet.
• Vildmarksgymnasiet i Unnaryd och Lärlingsutbildningen i Hylte kommun är två mycket viktiga faktorer för en god kommunal utveckling.
• Hylte kommun ska ha en lärartäthet som ligger i nivå med liknande kommuner runt om i Sverige.  
Skolor i kommunen, bilder tagna av Johan Edenholm

Hushållning med kommunens (- dina) pengar:
• Ska arbeta för att stärka samarbetet med andra kommuner i regionen.
• Minska det ekonomiska politiska partistödet.
• Ska arbeta för att rusta upp och vårda de fastigheter och anläggningar kommunen förfogar över.
• Har ambitionen att i huvudsak bedriva kommunalpolitik baserad på sunt förnuft där grundförutsättningen är en god kontroll på ekonomin. Först därefter kan man göra sakliga prioriteringar i kommuninvånarnas intresse. Det är i slutändan vår enda gemensamma plånbok som betalar.
• Kommer att vara mycket restriktiv med att anlita konsulter inom den kommunala förvaltningen.

Äldreomsorg:
• Ska verka för en större möjlighet att välja boendeform då man blir äldre, än vad som idag har blivit fallet.
• Ska arbeta för att de särskilda boenden för äldre som kommunen idag förfogar över ska finnas kvar långsiktigt.
• Ska arbeta för att dagcentralerna finns kvar. 

Medarbetaromsorg:
• Kommer att eftersträva en god kommunikation mellan den politiska ledningen och medarbetarna i kommunen för att i samförstånd utveckla verksamheterna.

Samhällsservice:
• Ska arbeta för en positiv utveckling av kommunen. Om människor trivs och är nöjda med den kommunala servicen kommer detta att få spridningseffekter.
• Reningsverk och bra kvalité på dricksvatten måste fortsätta att prioriteras.
• Vi måste eftersträva en stor öppenhet gentemot befolkning och massmedia i den dagliga verksamheten.
• Friskvård och motionsmöjligheter skall kontinuerligt stärkas.  
Foto & Kollage av Johan Edenholm
Näringsliv:
• Ska arbeta för att näringslivet utvecklas så att arbetslösheten minskar och skatteintäkterna ökar. Marknadsföra Nissastigen som en bra plats att bygga upp verksamheter kring, är ett exempel på vad vi tror kan ge bra resultat, när sträckningen mellan Hyltebruk och Halmstad nu är klar.
• Uppmuntra och stödja personer som vill starta nya företag i kommunen.
• Det är företagen som ska locka till sig nya medarbetare. Finns det arbetstillfällen så kommer det automatiskt nya bosättare till kommunen.   

Löften ska hållas:
• Efter det, för oss i KV framgångsrika valet 2006, vägrade vi att kompromissa i ett par nyckelfrågor som vi hade lovat våra väljare inför valet. Detta gjorde att vi hamnade i opposition efter de koalitionsförhandlingar som genomfördes hösten 2006.
Trots att vi har suttit i opposition har vi lyckats driva de politiska besluten åt det håll vi lovade våra väljare i dessa, som vi ser det, för kommunen viktiga nyckelfrågor.
• Vi har även till valet 2010 lyckats skapa ett bra ”lag” i olika åldrar på vår kommunfullmäktigelista som vi hoppas att du finner intressant och ger ditt stöd för att vi ska få mandat att förbättra vår kommun!